adw. Bartłomiej Gruszczyński

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Adwokat Bartłomiej Gruszczyński prowadzi sprawy cywilne, karne i administracyjne. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych w związku ze szkodą na osobie lub na mieniu między innymi szkód powstałych na skutek urazów doznanych w wyniku uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych; postępowaniach nakazowych, w tym przede wszystkim o dochodzenie należności pieniężnych na podstawie weksla; postępowaniach egzekucyjnych, jak i przeciwegzekucyjnych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, i prawa spadkowego. Uczestniczy w negocjacjach kontraktów handlowych.

Adwokat Bartłomiej Gruszczyński ukończył prawo na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Aplikację adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adwokata Marka Czarneckiego, a wcześniej adwokat Lidii Bagińskiej.

Współpracował z kancelarią Czarnecki & Bagińska Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowa.

Języki obce: angielski
E-mail: bartlomiej.gruszczynski@gjadwokaci.pl
Telefon: +48 22 468 03 41